Máy bào makita http://maybao-makita.khogia.net Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Wed, 30 Nov 2022 10:29:14 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Máy bào bê tông Makita PC 5000C 125mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-be-tong-makita-pc-5000c-125mm.html Máy bào bê tông Makita PC 5000C 125mm
Công suất: 1.400W
Đường kính lưỡi mài:125mm (5")
Đường kính lỗ: 22.23mm (7/8")
Tốc độ không tải: 10,000 v/p
Kích thước: 437 x 235 x 195mm
(17-1/8" x 9-1/4" x 7-5/8")
Trọng lượng tịnh: 4.0kg (8.9lbs)
Dây dẫn điện:  5.0m (16.4ft
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 3 Tháng

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-be-tong-makita-pc-5000c-125mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-be-tong-makita-pc-5000c-125mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-be-tong-makita-pc-5000c-125mm.doc
9.250.000 VND
Máy bào bê tông Makita PC 5000C 125mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 21:20:49 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-be-tong-makita-pc-5000c-125mm.html
Máy bào bàn Makita 2012NB 304mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-ban-makita-2012nb-304mm.html Máy bào bàn Makita 2012NB 304mm
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 1.650 W
Bể rộng đường cắt        : 304 mm (12“)
Độ cắt sâu tối đa         : 3mm (1/18”) đối với vật liệu đưa vào cắt có bề rộng dưới 150 mm (5- 7/8”) đến 24o mm (9 – ½)
khả năng bào/ phút        : 8.5mm “(27.9 b ư ớc)
Tốc độ không tải           : 8.500 vòng/ phút
kích th ước bàn             :304mm x 771mm (12” x 30 – 3/8”)
(r ộng x d ài)
kích thước tổng thể       : 483mm x 771 x 401 mm
rộng x dài x cao) (19” x 30 – 3/8” x 15 – 13/16”)
Trọng lượng tịnh           : 27 kg (59.5 lbs)
Dây dẫn điện                : 2.5 m (8.2 bước
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-ban-makita-2012nb-304mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-ban-makita-2012nb-304mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-ban-makita-2012nb-304mm.doc
16.450.000 VND
Máy bào bàn Makita 2012NB 304mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 21:24:07 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-ban-makita-2012nb-304mm.html
Máy bào Makita KP0800X 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-kp0800x-82mm.html Máy bào Makita KP0800X 82mm
Công suất: 620W
Bề ngang: 82mm (3-1/4 ")
Độ dày: 2.5mm (3 / 32 ")
Tốc độ không tải (rpm): 17.000
Kích thước: 285 x 158 x 158mm (DxRxC)
Trọng lượng tịnh: 2.6kg (£ 5,7)
Dây nguồn: 2,5 m (8.2ft)m(6,6 bước)
Cách điện kép, hệ thống hut bụi
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-kp0800x-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-kp0800x-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-kp0800x-82mm.doc
2.710.000 VND
Máy bào Makita KP0800X 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 11:58:19 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-kp0800x-82mm.html
Máy Bào Makita N1923NB 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923nb-82mm.html Máy Bào Makita N1923NB 82mm
Bề rộng đường bào   : 82mm (3-1/4‘’)
Độ sâu đường bào    : 3,5mm (9/64’’)
Tốc độ không tải        :16,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt
động liên tục              : 850 W
Tổng chiều dài           : 294mm (11-9/16’’)
Trọng lượng tịnh        : 3,5Kg (7,7 lbs)
Dây dẫn điện              : 2,0m(6,6 bước)
Cách điện kép, hệ thống hut bụi
Made in China

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923nb-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923nb-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923nb-82mm.doc
3.990.000 VND
Máy Bào Makita N1923NB 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:13:37 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923nb-82mm.html
Máy bào Makita N1923B 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923b-82mm.html Máy bào Makita N1923B 82mm
Bề rộng đường bào   : 82mm (3-1/4‘’)
Độ sâu đường bào     : 1mm (1/32’’)
Tốc độ không tải         :16,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 600W
Tổng chiều dài            : 294mm (11-9/16’’)
Trọng lượng tịnh         : 3,5Kg (7,7 lbs)
Dây dẫn điện              : 2,5m(8,2 bước)
Cách điện kép, hệ thống hut bụi
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923b-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923b-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923b-82mm.doc
4.050.000 VND
Máy bào Makita N1923B 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:19:23 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1923b-82mm.html
Máy bào Makita N1900B 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1900b-82mm.html Máy bào Makita N1900B 82mm
Bể rộng đường bào      : 82mm (3-1/4 “)
Độ sâu đường bào       : 1mm (1/32”)
Tốc độ không tải           : 16.000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục: 580W
Tổng chiều dài             : 290mm (15-3/8”)
Trọng lượng tịnh           : 2.5 kg (5.5 lbs)
Dây dẫn điện                : 2.5 m (8.2 bước)
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1900b-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1900b-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1900b-82mm.doc
3.050.000 VND
Máy bào Makita N1900B 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 11:53:16 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-n1900b-82mm.html
Máy bào Makita 1100N 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1100n-82mm.html Máy bào Makita 1100N 82mm
Bề rộng đường bào   : 82mm (3-1/4‘’)
Độ sâu đường bào    : 3mm (1/8’’)
Tốc độ không tải        :16,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt
động liên tục              : 750W
Tổng chiều dài           : 390mm (15 – 3/8’’)
Trọng lượng tịnh        : 4,9Kg (10,8 lbs)
Dây dẫn điện              : 5,0m(16,4 bước)
Cách điện kép, hộp gỗ.
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1100n-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1100n-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1100n-82mm.doc
6.190.000 VND
Máy bào Makita 1100N 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:22:41 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1100n-82mm.html
Máy bào Makita 1805N 155mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1805n-155mm.html Máy bào Makita 1805N 155mm
Bề rộng đường bào   : 155mm (6-1/8’’)
Độ sâu đường bào    : 2mm (1/16’’)
Tốc độ không tải        :15,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt
động liên tục              : 1,140 W
Tổng chiều dài           : 445mm (17-1/2’’)
Trọng lượng tịnh        : 7,9Kg (17,4 lbs)
Dây dẫn điện              : 5,0m(16,4 bước)
Hộp gỗ, hệ thống hút bụi
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1805n-155mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1805n-155mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1805n-155mm.doc
8.190.000 VND
Máy bào Makita 1805N 155mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:35:59 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1805n-155mm.html
Máy bào Makita 1804N 136mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1804n-136mm.html Máy bào Makita 1804N 136mm
Bề rộng đường bào   : 136mm (5 – .3/8’’)
Độ sâu đường bào    : 3mm (1/8’’)
Tốc độ không tải        :16,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu  thụ khi máy hoạt
Động liên tục               : 960 W
Tổng chiều dài           : 445mm (17 – 1/2’’)
Trọng lượng tịnh        : 7,8Kg (17,2 lbs)
Dây dẫn điện              : 5,0m(16,4 bước)
Hộp gỗ, hệ thống hut bụi
Made in Japan

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1804n-136mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1804n-136mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1804n-136mm.doc
8.190.000 VND
Máy bào Makita 1804N 136mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 21:17:30 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1804n-136mm.html
Máy bào Makita 1911B 110mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1911b.html Máy bào Makita 1911B 110mm

- Bề rộng đường bào: 110mm

- Độ sâu đường bào:  2mm

- Khả năng bào: 32.000 cpm

- Tốc độ không tải: 16.000 vòng/phút

- Công suất: 840W

- Trọng lượng: 4,2kg
- Bảo hành : 3 tháng
- Hãng sản xuất : Makita - Nhật
- Xuất xứ : Nhật


http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1911b.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1911b.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1911b.doc
5.600.000 VND
Máy bào Makita 1911B 110mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:25:15 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1911b.html
Máy bào Makita 1923H 82mm http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1923h-82mm.html Máy bào Makita 1923H 82mm
Bề rộng đường bào   : 82mm (3-1/4‘’)
Độ sâu đường bào    : 3,5mm (9/64’’)
Tốc độ không tải        :16,000 vòng/ phút
Lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt
động liên tục              : 850 W
Tổng chiều dài           : 294mm (11-9/16’’)
Trọng lượng tịnh        : 3,5Kg (7,7 lbs)
Dây dẫn điện              : 2,0m(6,6 bước)
Cách điện kép, hệ thống hut bụi
Made in China

http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1923h-82mm.doc
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1923h-82mm.html
http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1923h-82mm.doc
2.140.000 VND
Máy bào Makita 1923H 82mm ]]>
Tue, 11 Sep 2012 16:09:40 +0700 http://maybao-makita.khogia.net/may-bao-makita-1923h-82mm.html